Voorwaarden


Aantal personen
U kunt tot uiterlijk 10 dagen voor de vaardatum het aantal personen/deelnemers doorgeven. Kleine wijzigingen tot 10% van het opgegeven aantal kunnen tot 3 dagen voor de vaardatum kosteloos plaatsvinden. Dit aantal is bindend als minimum voor de eindfactuur.

Inzet sloepen
Wij behouden ons het recht voor zelf een indeling van de sloepen te maken. Wij houden rekening met u groepsgrootte en de aanvragen die bij ons binnen komen. Al onze sloepen kunnen bij regen overkapt worden.

Aansprakelijkheid
Tapasboot Utrecht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Varen in Utrecht.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling
De boothuur dient uiterlijk 10 dagen voor de vaardatum betaald te zijn, door overschrijving op onze ING-rekening. Indien u met minder deelnemers komt, storten wij het bedrag op uw rekening retour. Dit gewijzigde aantal personen kunt u tot 3 dagen voor de vaardatum per e-mail aan ons doorgeven. Op basis hiervan wordt het definitieve bedrag berekent.

Prijswijzigingen
Optredende prijswijzigingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

Annulering
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Varen in Utrecht.nl. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u € 75,00 per sloep administratiekosten verschuldigd,  binnen 1 maand € 150,00 per sloep. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u  de volledige boothuur verschuldigd met een minimum van € 225,00 per sloep. We kunnen de sloep zo kort voor de vaardatum immers niet meer verhuren. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm in combinatie met langdurige zware regenval. In overleg kunnen we dan eventueel een nieuwe datum bepalen.

Veiligheid
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Algemene voorwaarden Tapasboot Utrecht.nl – K.v.K. Utrecht nr.: 30185121

© 2004 - 2023 Tapasboot Utrecht.nl - Alle rechten voorbehouden - Tapasboot Utrecht.nl is onderdeel van Varen in Utrecht.nl