Algemene voorwaarden

Aantal personen
U kunt tot uiterlijk 10 dagen voor de vaardatum het aantal personen/deelnemers doorgeven. Kleine wijzigingen tot 10% van het bij ons bekende opgegeven aantal  kunnen tot 3 dagen voor de vaardatum aan ons doorgegeven worden. Dit aantal is bindend als minimum voor de eindfactuur.

Inzet sloepen

Wij behouden ons het recht voor zelf een indeling van de sloepen te maken. Wij houden rekening met u groepsgrootte en de aanvragen die bij ons binnen komen. Al onze sloepen kunnen bij regen overkapt worden.

Aansprakelijkheid
Varen in Utrecht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Varen in Utrecht.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling
De boothuur dient uiterlijk 10 dagen voor de vaardatum betaald te zijn, door overschrijving op onze ING-rekening. Indien u met minder deelnemers komt en u heeft dit tijdig doorgegeven, storten wij het bedrag op uw rekening retour. Dit gewijzigde aantal personen kunt u tot 3 dagen voor de vaardatum per e-mail aan ons doorgeven. Op basis hiervan wordt het definitieve bedrag berekent.De boothuur dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening.

Prijswijzigingen
Optredende prijswijzigingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

Annulering
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Varen in Utrecht.nl. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen 1 maand 50 %. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u de volledige boothuur verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm in combinatie met langdurige zware regenval. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.

Veiligheid
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Alcohol aan boord
Personen die bij aanvang van de tocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de boot ontzegd. Bij wangedrag,  al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beeindigen, zonder teruggave van de boothuur of kosten van een arrangement aan boord. De gedragsregels op het water van de Gemeente Utrecht zijn op al onze tochten van toepassing. Wildplassen is ten strengste verboden. Zonder verdere waarschuwing wordt de tocht per direct beeindigd.

Algemene voorwaarden VareninUtrecht.nl – K.v.K. Utrecht nr.: 30185121

Zie ook de gedragsregels (PDF) van de gezamenlijke rederijen.